GAS NATURALA.

Image

GAS NATURALA.

Jatorri fosileko hidrokarburo bat da. Gas arinen nahasketa batetik sortua da, bereziki metanoa. Neurri baxuagoan, alkanoak, karbono dioxidoa, nitrogenoa, azido sulfhidrikoa edo helioa izan ditzake, modu aldakorrean. Berotegi-efektuko gas indartsuenetako bat da.

Image

NOLA SORTZEN DA?

Lur azpian deskonposizio egoeran zeuden landare eta animalien hondakinak milioika urtez muturreko tenperatura eta presiopean izan ondoren sortzen da. Organismo metanogenikoek ere ekoizten dute padura, araztegi, eta zabortegietan.

NON ETA NOLA
USTIATZEN DA?

Gas naturala bi modutara atera daiteke: hobi independenteak (gasa bakarrik dutenak) edo, petrolio edo ikatz meategiak ustiatuz. Haustura hidraulikoa edo fracking-a ere erabiltzen da; gasa presio handiko fluido baten bidez harri-geruzak haustsiz lortzen da. Ondoren gasbideetatik garraiatzen da. Likido ere bihurtzen da,

1

Arroka iragazgaitzak

2

Arroka iragazgaitzak

3

Gas naturala

4

Petrolioa

5

Ur gazia

6

Arroka iragazkorrak

EKOIZLE NAGUSIAK

AEB

715,2

Errusia

575,6

Iran

205,9

Kanada

158,8

Qatar

150,9

(2018ko datua) (milioi petrolio tona baliokide Milioi PTBko)

ERRESERBAK

Errusia
Iran
Qatar
Estatu Batuak
Saudi Arabia
Venezuela
Turkmenistan
Arabier Emirerriak
Nigeria
Argelia
Irak

ERABILERA

Erregaiak eta ongarriak sortzeko lehengaia da. Erregai modura erabili baino lehen, hala ere, prozesatu egin behar da, metanoa ez beste materialak kentzeko. Prozesu horretan lortzen dira etanoa, propanoa edo butanoa bezalakoak, besteak beste. Elektrizitatea lortzeko ere erabiltzen da.

Berogailu eta galdaretarako
Garraiorako erregai gisa
Konprimatua (GNK) | Likidotua (GNL)
Biogasa
Produktu kimikoak
Amoniakoa, metanola, etilenoa, propilenoa...

Bazenekien ustiapenen finantziazioa gero eta urriagoa dela?

Munduko Bankuak petrolioaren eta gas naturalaren esplorazioak eta ustiapenak finantziatzeari utzi dio 2019. urtean.

KONTSUMOAREN
BILAKAERA

Europan azken urteetan kontsumoaren bilakaerak behera egin du, batez ere, Turkia, Frantzia, Alemania eta Italian.

3,8 bilioi m3

2018. urtean mundu osoan kontsumitutako gas natural kantitatea.

2019ko kontsumitzaile nagusiak.

AEB
Errusia
Txina
Iran
Japonia

EAE (Ktep).

1050

2000

1345

2010

1326

2017

Tolosaldeko Energia kontsumoaren %43-45 ingurukoa da.

ABANTAILAK

  • Energia-iturri merkeenetakoa da.
  • Beste herrialde batzuekiko menpekotasun handia.
  • Kontsumitzaileengana doa zuzenean.
  • Prezioari begiratuz, orekatuena da.
  • Ez da korrosiboa.

DESABANTAILAK

  • Ez berriztagarria da.
  • Kutsakorra da, nahiz eta beste erragai fosil batzuk baino gutxiago.
  • Garraiatzeko konplexua da.
  • Jarioak oso arriskutsuak dira.

Gas naturala erregaiak sortzeko lehengaia den arren, petrolioa da helburu horretarako erabiliena.